Voorheen vond u op deze locatie ons intranet UbboNet. UbboNet is sinds kort toegankelijk in een nieuwe omgeving én op een nieuwe locatie. Bezoek om in te loggen:
http://ubbonet.ubboemmius.nl

U kunt inloggen met de bij u bekende gegevens. Deze gegevens zijn gemaild naar uw e-mailadres dat genoteerd staat in Magister. Hebt u vragen? Neem dan contact op met de administratie van uw locatie.